6 - 9 жовтня, 2020
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Участник выставки

Національний технічний університет України "КПІ" Фізико-технічний інститут
National Technical University of Ukraine "KPI" Institute of Physics and Technology


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_08.php on line 50
Адреса Україна, 03056, Київ, пр-т Перемоги, 37, навчальний корпус №1
Тел./факс (044) 236-7098
E-mail
Інтернет http://www.ptf.ntu-kpi.kiev.ua


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_08.php on line 68
Фізико-технічний інститут (ФТІ), навчально-науковий підрозділ НТУУ "КПІ", було засновано у 1995 році з ініціативи та при активній участі відомих вчених України на чолі з акад. Б.Є. Патоном і акад. М.З. Згуровським та широких кіл освітянської громадськості з метою впровадження фізтехівської системи освіти в Україні. Основні принципи цієї освіти: ґрунтовна підготовка з математики, фізики та комп'ютерних наук; поєднання широкої загальнонаукової освіти в кращих університетських традиціях з вузькою спеціалізацією та набуттям практичних навичок роботи в базових установах; інтенсивне вивчення іноземних мов.

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_08.php on line 72
Institute of Physics and Technology (PhTI) is educational and scientific department of NTUU "KPI". Institute is founded in 1995 by the initiative and with the active participating of famous scientists leading by academician B.E. Paton and academician M.Z. Zgurovsky and wide spheres of educational society with the aim of physics and technology education system introduction in Ukraine. The main principles of this education are: thorough mathematical, physical and computer sciences training; combination of general scientific education in the best university traditions with profound specialization and acquisition of the practical skills in the base organizations; intensive study of foreign languages.

Види діяльності: