6 - 9 жовтня, 2020
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Участник выставки

НДІ Прикладної Електроніки, ДП
Applied Electronics, Research Institute


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_07.php on line 50

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_07.php on line 50
Адреса Україна, 03056, Київ, вул. Політехнічна, 16, оф. 137
Тел. (044) 454-9841, 454-9823, 241-8607; (050) 444-7474
Факс (044) 236-9676
E-mail
Інтернет http://www.visa.net.ua; www.ipe.com.ua


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_07.php on line 68
НДІ Прикладної Електроніки займається розробкою та виробництвом комп’ютерних систем безпеки Vis@Net™ (ВізаНет).
Vis@Net™ FaceControl 1.0 — комп’ютерна система автоматичного розпізнавання обличчя на основі нейромережевих алгоритмів для використання службами контролю особи (паспортна, інші) та інформації (доступ у приміщення, до баз даних, програм, архівів, Інтернету, інше).
Vis@Net™ AvtoControl 1.0 — комп’ютерна система автоматичного розпізнавання номерних знаків автомобілів та обліку автотранспорту в місцях паркування, фіксації порушень правил руху, інше.
Vis@Net™ FingerScan 1.0 — система контролю доступу на основі біометричної ідентифікації та верифікації особи людини за відбитком пальця. Система використовується спільно з автономними замками (двері, сейфи), для контролю робочого часу (прохідні), контролю фізичного доступу (системи документообороту, офіси, банки, промислові підприємства, окремі території, інше), автомобільні та охоронно-пожежні сигналізації.
Vis@Net™ MobilVideo 1.0 — мобільна комп’ютерна система відеонагляду і реєстрації для використання на транспорті (промислове виконання комп’ютера та монітора, електроживлення — автомобільна мережа). Це — апаратно-програмний комплекс для введення телевізійного сигналу від відеокамер (до 16) у персональний комп’ютер, відтворення зображення на екрані монітору і зберігання його у вигляді захищеного електронного файлу в пам’яті комп’ютера.
Vis@Net™ Motor 5 — привід камери відеоспостереження в 2-х площинах на базі п’єзоелектричних двигунів. Унікальна запатентована конструкція двигуна. Довільні кути повороту.

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/bezpeka.ua/main/tpl/catall_07.php on line 72
The Institute of Applied Electronics develops and makes computer systems of safety Vis@Net™.
Vis@Net™ FaceControl 1.0 — аutomatical system of face recognition based on the neuronet algorithms. Appropriated for personals controlling services (passport controlling e.t.c) and information controlling (apartments accessing, controlling data bases, software, archives and Internet).
Vis@Net™ AvtoControl 1.0 — computer system of automatic recognition of license plates of automobiles and the account of motor transport in places of a parking, fixing of infringements of the traffic regulation, another.
Vis@Net™ FingerScan 1.0 — the monitoring system of access on the basis of biometric identification and verification of the person on the basis of a fingerprint. The system is shared with independent locks (doors, safes), for the control working hours (checkpoints), the control of physical access (system of document circulation, offices, banks, the industrial enterprises, separate territories, another), automobile and security — fire the signal system.
Vis@Net™ MobilVideo 1.0 — mobile computer system of videosupervision and registration for use on transport (an industrial computer and the monitor, power supplies — an automobile network). This system means hardware-software solutions for input television signal (up to 16) in PC, displays video on the monitor and save it as an protected electronic file in hard disk memory of the computer.
Vis@Net™ Motor 5 — a drive of the chamber of video observation in 2 planes on the basis of the piezoelectric engine. The unique patented design of the engine. Any corners of turn. System of wireless management.

Види діяльності: