6 - 9 жовтня, 2020
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Алфавітний список учасників

CHIP NEWS Украина CHIP NEWS Ukraine
Hytera Communications Hytera Communications
Kodinis Raktas Kodinis Raktas
Locker's Locker's
MikroTik.UA MikroTik.UA
PAL Electronics Systems PAL Electronics Systems
SEC Group SEC Group
Sieza Sieza
VD MAIS VD MAIS
АВТОР AVTOR
АЛТАМАКС ALTAMAX
АЛТОСАН ALTOSAN
АМ Інтегратор Груп AM Integrator Group
АРТОН ARTON
АЦО ACO
БАСТІОН-КИЇВ BASTION-KYIV
БЕЗОПАСНОСТЬ (УКРАИНА) BEZOPASNOST (UKRAINE)
Бизнес и безопасность Business and Security
БРОН BRON
ВЕНБЕСТ VENBEST
ДЕПС DEPS
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України The State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine
ДОЛЯ І КО. ЛТД DOLYA & Co.
Друкарня "ХОЛОД" Kholod Printing House
Експерт Солюшн Expert Solution
Електрон Elektron
ЕЛСІТОН ELSYTON
ЄВРОКОММ ЛТД EUROKOMM
ІНВЕСТОЛЛ INVESTOLL
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials
Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України Institute of Applied Problems of Physics and Biophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Frantsevych Institute of Problems of Materials NASU
Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка Національної академії наук України G.S. Pysarenko Institute for Problems of Strength of the National Academy of Sciences of Ukraine
Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти України і Національної академії наук України Institute of Artificial Intellince Problems MES of Ukraine and NAS of Ukraine
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України O.Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Institute of Special Communications and Information Protection, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics National Academy of Sciences of Ukraine
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine
ІНТЕГРЕЙТЕД ТЕКНІКАЛ ВІЖН ЛТД INTEGRATED TECHNICAL VISION
Інтегровані інформаційні технології Integated Information Technologies
Інфоком Infocom
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ INFORMATION TECHNOLOGIES & SYSTEMS
КАРМА ДІДЖІТАЛ ЛТД KARMA DIGITAL
Квант Kvant
Кобі Kobi
КОНЕКТХОУМ CONNECTHOME
Мережі і Бізнес Networks and Business
Міжнародний науково-навчальний Центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України The International Research and Training Center for Information Technologies and Systems. NAS and MES of Ukraine
Національний технічний університет України "КПІ" Фізико-технічний інститут National Technical University of Ukraine "KPI" Institute of Physics and Technology
Небилович та Партнери Nebylovych & Partners
НікС NicS
Новітнє обладнання (Inlimited™) Novitnie Obladnania (Inlimited™)
Охорона праці і пожежна безпека LABOR PROTECTION AND FIRE SAFETY
Пожтехніка Україна Pozhtekhnika Ukraine
Радіоаматор Radioamator
Сапієнца Sapienza
СЕВЕН СИСТЕМЗ SEVEN Systems
СЕЙБА SEYBA
СІ Е МЕС CMS
СМАРТ СЕКЬЮРІТІ SMART SECURITY
СПЕЦІНФОСИСТЕМИ SPECINFOSYSTEMS
Технології безпеки Security Technologies
ТІРАС-12 TIRAS-12
ТІСО ТРЕЙД TISO TRADE
Трініті-СБ Triniti-SB
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (ІСТЕ СБУ) The Ukrainian Scientific and Research Institute of Special Equipment and Forensic Expertise of the Security Service of Ukraine (ISEE SSU)
Український союз пожежної та техногенної безпеки Ukrainian Fire and Technological Safety Union
Федерація професіоналів безпеки України Federation of Security Professionals of Ukraine
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Karpenko Physics-Mechanical Institute
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (ФТІМС НАНУ) Physics-Technological Institute of Metals and Alloys of NASU
ФЛАЙ ТЕХНОЛОДЖИ FLY TECHNOLOGY
Хатіса Hatisa
ЦЕНТУРІОН CENTURION
ЮГТОРГ YUGTORG
ЯВІР-2000 YAVIR-2000