14 - 16 вересня,  2021
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Учасник виставки

АЙКЮ ТРЕЙДІНГ, Група компаній
IQ TRADING, Group

Адреса / Adress вул. Межигірська, 87а, оф. 30, Київ, Україна, 04080
87a, Mezhyhirska St., #30, Kyiv, Ukraine, 04080
Тел. (44) 351-1437
Факс (44) 351-1438
E-mail
Інтернет www.iqtrading.com.ua

IQ Trading — багатопрофільна дистриб'юторська компанія з 20-річним досвідом роботи на ринку України, яка пропонує проектні рішення в семи сегментах ринку:
• обладнання та програмне забезпечення для побудови систем IP-відеоспостереження;
• системи відеоаналітики;
• системи контролю доступу;
• активне мережеве обладнання;
• пасивне мережеве обладнання;
• рішення для побудови Центрів обробки даних;
• системи електроживлення;
• монтажне обладнання.
Наша місія: надавати партнерам широкий спектр високотехнологічної і надійної продукції і рішень, створювати умови для успішного розвитку бізнесу наших партнерів, слідувати найвищим етичним стандартам бізнес-комунікацій.
IQ Trading є авторизованим дистриб’ютором і партнером багатьох провідних світових та вітчизняних виробників мережевого устаткування, програмного забезпечення, обладнання для побудови систем відеоспостереження, серед них: ACTi Corp, Agent Video Intelligence, Allied Telesis, Axis Communications, Brief Cam, CDVI, Cognimatics, Estap, Herta, ITV|AxxonSoft, LEGRAND, LuxRiot, Milestone Systems, Premium-Line Systems, Minkels, Raritan, Samsung Hanwha Techwin, Uniview, "ДКС" і ПАТ "Одескабель".

IQ Trading is a diversified distribution company with 20 years of experience in the market of Ukraine offering design solutions in seven market segments:
• equipment and software for the construction of IP surveillance;
• video analytics systems;
• access control systems;
• active network equipment;
• passive Networking;
• solutions to build a data center;
• power systems;
• mounting hardware.
Our mission is to provide a wide range of high-tech partners and reliable products and solutions to create the conditions for successful development of the business of our partners to follow the highest ethical standards of business communications.
IQ Trading is an authorized distributor and partner of many leading international and domestic manufacturers of network equipment, software and equipment for the construction of video surveillance systems, among them: Agent Video Intelligence, Allied Telesis, Axis Communications, Brief Cam, CDVI, Cognimatics, Estap, Herta, ITV|AxxonSoft, LEGRAND, LuxRiot, Milestone Systems, Premium-Line Systems, Minkels, Raritan, Samsung Hanwha Techwin, Uniview, DKC and Odeskabel JSC.

Продукція фірм:
Види діяльності: