14 - 16 вересня,  2021
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Учасник виставки

МЕРИДІАН, Науково-виробниче підприємство, ТОВ
MERIDIAN, Research-and-Manufacturing Enterprise, Co., Ltd.

Адреса / Adress пр- Гагаріна, 211а, Харків, Україна, 61031
211a, Gagarina Ave., Kharkiv, Ukraine, 61031
Тел. (572) 52-8023; (50) 327-3984
Факс (57) 752-9003
E-mail
Інтернет http://meridian.kharkov.ua

Розробка, виготовлення, проектування, впровадження, монтаж й технічне обслуговування:
• автоматизованих систем керування технологічними засобами безпеки об’єктів;
• автоматичних систем протипожежного захисту об’єктів;
• автоматичних систем керування та диспетчеризації будівель і споруд;
• автоматизованих систем керування технологічними процесами;
• автоматизованих систем комерційного обліку нафтопродуктів.
Виготовлення металоконструкцій та нестандартного обладнання.

Development, manufacture, installation, assembling and service of the following equipment:
• automated control systems of technological security objects;
• automatic fire protection systems of objects;
• automatic control systems and scheduling of buildings and constructions;
• automated control systems of technological processes;
• automated commercial accounting systems of petroleum products.
Manufacture of metal structures and non-standard equipment.

Види діяльності: