Головна > Про виставку > Каталог 2017 > Учасник виставки

Учасник виставки


ТЕХ МЕДІА ГРУП, ТОВ
TECH MEDIA GROUP, Ltd.

Адреса / Adress вул. Є. Сверстюка, 11б, Київ, Україна, 02002
11b, Ye. Sverstyuka St., Kyiv, Ukraine, 02002
Тел./факс (44) 537-0651
E-mail
Інтернет http://techmedia.com.ua

"ТЕХ МЕДІА ГРУП" — єдине спеціалізоване видавництво України, діяльність якого спрямована на задоволення потреб інженерно-технічних працівників підприємств у професійній та нормативно-технічній інформації.
Видавничий дім випускає такі періодичні видання та електронні системи:
• "Охорона праці".
• "Пожежна безпека підприємств, установ, організацій".
• "Цивільний захист та техногенна безпека".
• "Екологічна безпека підприємства".
• "Довідник головного енергетика".
• "Електроустановки споживачів".
• "Журнал головного інженера".
• "Управління якістю".
• "Енергоефективність підприємства".
Детальніше з усією продукцією видавництва можна ознайомитись в інтернет-магазині www.techmedia.com.ua

TECH MEDIA GROUP is the only specialized publishing house in Ukraine that aims to meet the needs of engineers and technicians in professional business for regulatory and technical information.
The publishing house publishes such periodicals and electronic systems:
• "Occupational Safety and Health".
• "Fire safety of enterprises, institutions, organizations".
• "Civil protection and technogenic safety".
• "Environmental security".
• "Handbook of Chief Power Engineer".
• "Electrical installations of consumers".
• "Journal of Chief Engineer".
• "Quality management".
• "Energy efficiency of the enterprise".
More information on all products of the publishing house can be found at the online store www.techmedia.com.ua

Види діяльності: