Головна > Про виставку > Каталог 2017 > Учасник виставки

Учасник виставки


Інститут монокристалів НАН України, Державне підприємство
Institiute for Single Crystals of the NAS of Ukraine, State Institution

Адреса / Adress пр-т Науки, 60, Харків, Україна, 61072
60, Nauky Ave., Kharkiv, Ukraine, 61072
Тел. (57) 340-2230
Факс (57) 340-9343
E-mail
Інтернет www.isc.kharkov.ua

Основні напрямки діяльності:
• Створення нових кристалічних матеріалів для оптики, лазерної техніки, електроніки, детектування випромінювань та інших застосувань.
• Фундаментальні дослідження структури, фізичних та фізико-хімічних властивостей кристалів, тонких плівок, наноматеріалів.
• Розробка і удосконалення високотехнологічного обладнання та методів виробництва кристалів різноманітного функціонального призначення.

Main directions of activities:
• Material engineering — creation of new crystalline materials for optics, laser technology, electronics, radiation detection and other applications.
• Basic research of the structure, physical and physicochemical properties of single crystals, thin films, nanomaterials.
• Development and improvement of high-tech equipment and methods for the growth of single crystals for various applications.

Види діяльності: