Головна > Про виставку > Каталог 2017 > Учасник виставки

Учасник виставки


Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України, Науково-дослідний інститут
Institute for Sorption and Problems of Endoecology of the NAS of Ukraine, Scientific-Research Institute

Адреса / Adress вул. Генерала Наумова, 13, Київ, Україна, 03680
13, Generala Naumova St., Kyiv, Ukraine, 03680
Тел. (44) 452-9328
Факс (44) 452-9327
E-mail
Інтернет www.ispe-ua.com

Основні напрями наукових досліджень інституту:
• Теорія селективної сорбції, наукові основи синтезу сорбентів із заданими властивостями.
• Розробка спеціалізованих сорбентів, а також сорбційних методів і технологій для медицини (ендоекологія) та охорони навколишнього середовища.
• Створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних процесів переважно на основі використання відновної сировини.
• Дисперсні матеріали для енергонакопичувальних систем.

The main directions of scientific research:
• Theory of selective sorption, the scientific basis of the synthesis of sorbents with desired properties.
• Development of specialized sorbents and sorption methods and technologies for medicine (endoecology) and environmental protection.
• Creation of non-traditional catalysts and catalytic processes primarily through the use of renewable raw materials.
• Disperse materials for energy storage device systems.

Продукція фірм:
Види діяльності:
  • 12.4. Інше
    • Військова медицина
    • Екологія, очищення вод та грунтів після забруднень, викликаних застосуванням хімічниї зброї, розливів нафтопродуктів і т.ін.