Головна > Про виставку > Каталог 2017 > Учасник виставки

Учасник виставки


Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine

Адреса / Adress вул. Генерала Наумова, 17, Київ, Україна, 03680
17, Generala Naumova St., Kyiv, Ukraine, 03680
Тел. (44) 424-8232, 422-9685
Факс (44) 424-3567
E-mail
Інтернет www.isc.gov.ua

Основні наукові напрями інституту:
• Теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні твердих тіл.
• Медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні.
• Технології одержання наноматеріалів.
Розробки:
• ентеросорбент "Силікс";
• реагенти для піногасіння, виробництва вогнегасних порошків, фарб, паперових виробів;
• мастило "Силар";
• сорбенти для збирання нафти;
• радіопрозорі покриття для РЛС;
• матеріали для поглинання НВЧ-випромінювання, звуко- і теплоізоляційні матеріали.

Major research directions:
• Theory of chemical structure and reactivity of solidsurfaces.
• Medicobiological and biochemical problems of surface.
• Technology of nanomaterials production.
Developments:
• enterosorbent "Silics";
• reagents for defoaming, production of fire-extinguishing powders, paper products;
• lubricant "Silar";
• sorbents for removal of petroleum;
• radiotransparent shelters for radiolocation stations;
• materials absorbing SHF radiation and sound and heat-insulation materials.

Види діяльності: