Головна > Про виставку > Каталог 2017 > Учасник виставки

Учасник виставки


Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine

Адреса / Adress вул. Солом'янська, 13, Київ, Україна, 03680
13, Solomyanska St., Kyiv, Ukraine, 03680
Тел. (44) 281-9281, 281-9227
E-mail
Інтернет www.dsszzi.gov.ua

• Реалізація державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, криптографічного та технічного захисту інформації.
• Ліцензування господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та контроль за виконанням ліцензійних умов.
• Організація та координація проведення сертифікаційних випробувань засобів криптографічного, технічного захисту інформації.
• Організація та проведення тематичних досліджень і державної експертизи з питань криптографічного і технічного захисту інформації.

• Implementation of state policy in state information resources protection in data networks, cryptographic and tehnical information protection.
• Business licensing in the field of cryptographic and tehnical information protection holographic protection and control of license conditions fulfilment.
• Organization and co-ordination of certification tests of equipment for cryptographic and tehnical information protection.
• Organization and performance of special researches and state expertise in the field of cryptographic and tehnical information protection.

Види діяльності: