Головна > Про виставку > Каталог 2017 > Учасник виставки

Учасник виставки


Сек'юріті-Ньюс.Тудей, Інформаційний портал
Security-News.Today, Web site

Тел. (93) 985-8593
E-mail
Інтернет http://Security-News.Today

Провідний в Україні інформаційно-аналітичний портал з питань безпеки. Новини, статті, огляди, інтерв'ю, інформаційне супроводження проектів з безпеки.
Тематика матеріалів:
• Інноваційні технології.
• Унікальні розробки.
• Вихід на міжнародні ринки.
• Новинки, яких ще не було на українському ринку.
• Досвід упровадження складних технологічних проектів.
• Особливі досягнення.

Leading Ukrainian information-analytical portal on security issues. News, articles, reviews, interviews, information security support projects.
Topic materials:
• Innovative technologies.
• Unique design.
• Access to international markets.
• New items, which have not yet been on the Ukrainian market.
• Experience in implementation of complex technological projects.
• Special achievements.

Види діяльності: