24-26 травня,  2022 року
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Участник выставки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine

Адреса вул. Паторжинського, 5/7, Київ, 01034, Україна
Тел. (44) 281-8914, 281-8949
Факс (44) 226-2683
E-mail
Інтернет http://www.dsszzi.gov.ua
Стенд A641


• Реалізація державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, криптографічного та технічного захисту інформації.
• Ліцензування господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та контроль за виконанням ліцензійних умов.
• Організація та координація проведення сертифікаційних випробувань засобів криптографічного, технічного захисту інформації.
• Організація та проведення тематичних досліджень і державної експертизи з питань криптографічного і технічного захисту інформації.

• Implementation of state policy in state information resources protection in data networks, cryptographic and tehnical information protection.
• Business licensing in the field of cryptographic and tehnical information protection holographic protection and control of license conditions fulfilment.
• Organization and co-ordination of certification tests of equipment for cryptographic and tehnical information protection.
• Organization and performance of special researches and state expertise in the field of cryptographic and tehnical information protection.

Види діяльності: