Головна > Карточка мероприятия

Карточка мероприятия


19.10.2017 Конференц-зал №2, пав №1
10:00-13:30
Нормування у сфері цивільного захисту.
Н.В. Корепанова, науковий співробітник відділу заходів захисту Науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, С.В. Палагута, молодший науковий співробітник відділу заходів захисту Науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Р.В. Уханський, заступник начальника Науково-дослідного центру технічного регулювання, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ)
На науково-практичному семінарі будуть розглянуті нові зміни, які вносяться до держаних будівельних норм у сфері цивільного захисту, а саме зміни, які вносяться до ДБН щодо захисних споруд цивільного захисту, інженерно-технічних заходів цивільного захисту, питань пожежної безпеки тощо.
Вернуться назад