Головна > Про виставку > Каталог 2017 > Учасник виставки

Учасник виставки


Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, Державна установа
Institute of Environmental Geochemistry of the NAS of Ukraine, State Institution

Адреса / Adress пр-т Академіка Палладіна, 34а, Київ, Україна, 03142
34a, Akademika Palladina Ave., Kyiv, Ukraine, 03142
Тел. (44) 424-0060
Факс (44) 423-8137
E-mail
Інтернет www.igns.gov.ua

Інститут геохімії навколишнього середовища (ІГНС) — провідна наукова установа країни в галузі екологічної та радіаційної безпеки. Інститут має державну ліцензію на проведення геологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, еколого-геологічних і лабораторних робіт. Лабораторна база ІГНС має державну акредитацію. Вона включає комплекс апаратури для аналізу токсичних, важких і радіоактивних елементів.

Institute of Environmental Geochemistry (IEG) is the leading scientific organization in Ukraine that deals with problems of ecological and radiation safety. The Institute has State license of geological, hydrogeological, engineer-geological, ecology geological and laboratory works. Laboratory base of the Institute has State accreditation. It includes complex of analytical equipment for analysis of toxic, heavy and radioactive elements.

Види діяльності: